Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Szanowni Państwo!

Niniejsza gazetka jest pierwszym, eksperymentalnym egzemplarzem bardziej informatora o bieżącej sytuacji w naszym sołectwie, aniżeli periodykiem. Widząc energiczne działania aktualnego sołtysa Pana Wojciecha Krysiaka, winniśmy wszyscy wesprzeć Go naszą pomocą, bo należy pamiętać, że tylko wspólna nasza aktywność Jego i nas wszystkich może dać wymierne efekty . Stąd pomysł na naszą  „Gazetkę”. Jeżeli spotka się ona z odpowiednim przyjęciem,to niewykluczone jest jej cykliczne wydawanie.

A tematów jest sporo, poczynając od ciekawej historii naszych miejscowości, połączonych wszak od dawna wspólnotą właścicielską, aż do czasów współczesnych, do perspektywicznych planów rozwoju pod kątem zaspokojenia zarówno naszych potrzeb, jak i rozwoju ruchu turystycznego. Upatrujemy w tym źródła utrzymania dla większości mieszkańców. Musimy wykorzystać atuty Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” , walorów krajobrazowych, jak i historycznych.


Wszelkie opinie wyrażające zainteresowanie i ewentualną pomoc spotkają się z wdzięcznością.


 1. Historia

Uprzejmie informujemy, że już od paru lat funkcjonuje strona:  www.postolin.pl 

Jest ona , szczególnie jeżeli chodzi o lata pomiędzy końcem II wojny światowej a czasami współczesnymi, bardzo skromna. Stąd prośba, szczególnie do młodzieży szkolnej, aby zrelacjonowała na podstawie opowiadań dziadków i rodziców czasy ich wywózek i osiedlania się po II wojnie światowej na terenie naszego sołectwa, późniejszych działań zarówno osób prywatnych, jak i organizacji społecznych (straż pożarna,koła gospodyń wiejskich, itp.). Dotyczy to również organizacji kościelnych . Ciekawią nas czasy remontów kościoła postolińskiego,uruchamiania cmentarza,obsługi kolejki wąskotorowej i korzystania z niej. Mile widziane wszelkie dokumenty,zdjęcia itp. Pozwoli to zapobiec zapomnieniu losów mieszkańców i zachować je dla następnych pokoleń.

2.  Bieżące sprawy

  1. dzięki ustawicznym zabiegom sołtysa uzyskano od Burmistrza Miasta i Gminy Milicz zapewnienie środków na remont świetlicy oraz uzyskano obietnice dalszej pomocy ze strony innych organizacji. Na wiosnę wykonany będzie  z prawdziwego zdarzenia remont dachu. Sołtys prosi o pomoc, szczególnie młodzież, przy pracach remontowych. Planuje się uruchomienie stanowiska internetowego.
  2. czynione będą starania, aby po zakończeniu remontu pokrycia kościoła postolińskiego, doprowadzić do iluminacji świetlnej jego wieży,
  3. nadal czynione są wysiłki dotyczące storpedowania planowanej w Praczach budowy eksperymentalnej skraplarni , wydobytego z istniejących odwiertów, gazu ziemnego. Bowiem inwestycja ta o charakterze eksperymentalnym, niezgodna z aktualnym polskim prawem, zagrażać może naszemu bezpieczeństwu (a pamiętamy wybuch gazu w Wierzchowicach) i prowadziłaby bezpośrednio do zmniejszenia wartości naszych nieruchomości na skutek takiego sąsiedztwa. Nie możemy na to pozwolić, zwłaszcza, że mieszkamy w Parku Krajobrazowym, jak i w obszarze chronionym Natura 2000. Jesteśmy chyba jednomyślni aby bronić się przed tą inwestycją . Jednocześnie prosimy mieszkańców Pracz o ponowne przeanalizowanie swojego stanowiska w tej sprawie. Zgoda na tę inwestycję, prowadzi do deglomeracji wsi, drastycznego obniżenia wartości ziemi i życia ze świadomością, że tuż obok ma się swoistą bombę zegarową,która odmierza czas do katastrofalnego wybuchu.
  4. myśli się o doprowadzeniu do remontu pałaców postolińskiego i karmińskiego oraz z prawdziwego zdarzenia restauracji parku, z wykorzystaniem unijnych środków. Kroki te niewątpliwie prowadzić będą do podniesienia rangi sołectwa jako terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, co niewątpliwie winno ukierunkować mieszkańców na obsługę ruchu turystycznego.
  5. czynione będą naciski na władze państwowe celem doprowadzenia do remontu drogi nr 1440D.
  • Liczymy 219 mieszkańców wg stanu na dzień 10 grudnia 2007 roku , w tym Karminek 91 ; Karmin 6 ; Kozuby 5 ; Postolin 107 i Tomaszów 10.
  • W bieżącym roku odeszli od nas: śp. Żyto Leszek (29 kwietnia); śp.Świat Zygmunt (17 września) i śp. Solatycka Józefa (25 listopada) wszyscy z Postolina.
  • I w bieżącym roku przyszli na świat: Świat Wiktor –Karminek (23 lipca);Stycz Bartosz - Karminek (12 sierpnia) i Stankiewicz Szymon – Postolin (26 października)
Na koniec serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowego 2008 roku
śle wszystkim mieszkańcom , przyjaciołom i sympatykom
 
                          Wojciech Krysiak – sołtys                       
Karminek w grudniu 2007 roku
 
Ważne telefony:
1. Wojciech Krysiak – sołtys   tel. 071-3849030
2. Dzielnicowy-mł asp.Andrzej Pytlak   tel. 071-3806271
     -dyżury środa w godz.10-12,piątek w godz. 17-19
      w Domu Kultury w Sułowie
3. Proboszcz Parafii Św.Anny ks mgr Bogdan Baryła RM tel.071-3830913

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności .