Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rok 2009 - Remont dachu i ścian Kościoła

   
Stan przed remontem. Wrzesień 2009

   Remont zlecono Firmie „NOVBAU” Mariana i Krzysztofa Nowickich ze Sławoszowic. Na 2009 rok zaplanowano prace: dach ,ściany oraz fundamenty. Prace rozpoczęto w dniu 22 września 2009 roku od fundamentów.

 

 
      Stan przed remontem. Wrzesień 2009        Wreszcie stanęła tablica informacyjna budowy

Kierownikiem budowy jest Pan Krzysztof Wadowski, Inspektorem Nadzoru mgr inż. Stanisław Czyrek.

Prace z ramienia Firmy NOVBAU wykonują Panowie: Bruczyński Karol,Nowicki Jerzy,Nowicki Krzysztof,Nowicki Marian,Nowicki Stanisław,Szot Marian,Włodarczyk Piotr,Włodarczyk Jerzy,Wolski Tomasz,Zaradny Andrzej,Zaradny Krzysztof.
Odkopywano fundament do podstaw. Narożnik budynku od strony północnej z przodu wykazywał osiadanie na fundamencie, co uwidoczniło się pęknięciem ściany na narożnikach. W tym miejscu założono klamry ściągające metalowe i zalano betonem. Reszta fundamentu jest w stanie dobrym. Na podsypce żwirowej ułożono rury fi 15cm odwadniające i odprowadzające wodę burzową, do narożnikowych studzienek, a stamtąd woda będzie uchodzić do studni zbiorczej usytuowanej z tyłu kościoła, naprzeciw schodów wejściowych do kotłowni.
W dniu 23.09. nastąpiło spotkanie na terenie budowy inspektora nadzoru Pana inż Czyrka, Pana Mariana Nowickiego, jako Wykonawcy oraz Inwestora w osobach: ks Bogdan Buryła,Wojtek Krysiak i Stefan Sobczak.  Postę prac uwidoczniono odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.
W dniu 24.09 na budowie byli obecni przedstawiciele Firmy Archeologicznej „Delta” z Wrocławia, w osobie Pana mgr Justyna Szweda, celem obejrzenia stanu wykopu. Niczego interesującego pod względem archeologicznym nie znaleziono.
Prace przy fundamencie kościoła zakończono w dniu 26 września 2009 roku.

 

   
Prace przy fundamencie. Wrzesień 2009 Narada przy studzience zbiorczej. Od lewej:inż.St.Czyrek, Marian Nowicki,Wojciech Krysiak,ks.B.Buryła.Wrzesień 09
   
Prace przy fundamencie.Wrzesień 2009 Odkopano fundament do podstawy
   
Montaż studni zbiorczej odwodnienia.Wrzesień 2009 Wygląd ściany od strony południowej po zasypaniu Instalacji odwodnieniowej. Widoczna folia izolacyjna

 Dnia 03 październik 2009:

 
03.09.2009. Kościół w rusztowaniach
 
 
Od lewej:Marian Nowicki,Wojciech Krysiak,ks Bogdan Buryła


Zakończono całkowicie wykonywanie prac przy fundamencie. Wokół kościoła na fundamencie na poziomie zerowym założony listwę miedzianą odrzucającą wodę opadową.
Przystąpiono do remontu dachu. Zdjęto starą dachówkę, przystąpiono do usuwania zbutwiałych konstrukcji nośnych dachu, przystąpiono do bicia nowych łat i zakładania folii pod dachówkę.
Na wizytacji prac w dniu 03 października obecni byli:ks Bogdan Buryła, Stefan Sobczak i Wojciech Krysiak z ramienia inwestora,inż. Stanisław Czyrek Inspektor Nadzoru i Marian Nowicki z ramienia Wykonawcy.
Stwierdzono przywiezienie dachówki Firmy Jenerberger Veramid.
Poza tym Inspektor Nadzoru stwierdził wykonanie robót przez Wykonawcę, na które wystawił fakturę. Dokonano odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy.
Wszyscy stwierdzili fachowość wykonywanych robót w zadawalającym terminie.
Ks proboszcz zaopatrzył Panią Żytową w zapas kawy i cukru, która jest przygotowywana pracownikom na ich śniadanie.

 

 
03.10.2009. Od lewej:ks Bogdan Buryła,Marian Nowicki
 

03.10.2009.Prace na dachu.Pan Nowicki Krzysztof

 

Dnia 16 października 2009 roku- kontrola Przedstawicielek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W dniu 16.10.2009 roku restaurowany Kościół wizytowały Panie mgr NN i mgr NN z Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obecni byli: inż. Stanisław Czyrek – Inspektor Nadzoru,mgr inż. Mariusz Sobczak-projektant,Pan Nowicki Marian-przedstawiciel Wykonawcy,ks Bogdan Buryła-proboszcz i Stefan Sobczak.
 

 

Od lewej: Pan Nowicki Marian,inż. Stanisław Czyrek,mgr Beata Basa,mgr Magdalena Waleszczyk,ks Bogdan Buryła,mgr inż Mariusz Sobczak

 
16.10.2009. Odnawianie i konserwacja muru pruskiego Kościoła.
 
16.10.2009. Montaż opierzeń i rynien.
 
16.10.2009 r. Omawianie sprawę restauracji wieży kościelnej. Od lewej: Nowicki Marian-Wykonawca;inż. Stanisław Czyrek – Inspektor Nadzoru;mgr Beata Basa, ks Bogdan Buryła,mgr Magdalena Waleszczyk

Omawiano następujące sprawy:
1.nawierzchni projektowanego parkingu samochodowego,
2.regeneracji posadzki nawy głównej oraz prezbiterium,
3.projektu regeneracji okien witrażowych,
4.konserwacji modrzewiowego sufitu
5.sposobu malowania ścian wewnętrznych Kościoła,
6.projektowanej budowy muru pamięci.

Postępy prac:
1. zakończono łacenie dachu pod dachówkę,
2. wykonano rusztowanie wokół wieży kościelnej,
3.przystąpiono do montażu opierzeń  I rynien,
4.prawidłowo wykonywana jest restauracja muru pruskiego Kościoła

 W sumie , mimo niesprzyjającej jesiennej aury postęp i jakość prac zadawalający.
Uwidoczniono to odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.

Postanowiono usilnie zwracać uwagę na takie przeprowadzanie restauracji Kościoła, aby wiernie zachować dotychczasowy wygląd i kształt.

Wpis z 44 tygodnia (26-01.10.2009)

Przystąpiono do kładzenia dachówki od strony południowej,a równocześnie myje się i restauruje mury.Praktycznie strona południowa jest już umyta,ubytki uzupełnione,jeszcze tylko drewniana konstrukcja nośna czeka na malowanie. Problem stanowi pogoda,a raczej opady deszczu,które uniemożliwiają pokrywanie dachu.Po każdym opadzie trzeba czekać na obeschnięcie folii i drewnianej konstrukcji nośniej.Równocześnie przystąpiono do restauracji wieży.Zaczęto od ustawienia odpowiednich rusztowań od jej strony wschodniej.Wykonawca twierdzi,że około 15 listopada zakończy prace na dachu.Oby sprzyjała pogoda.
 

 
Zdjęcie zabytkowego pieca do ogrzewania Kościoła

 

 
                        Październik 2009 roku.Montaż dachówki od strony południowej
 
             Październik 2009 roku. Końcówka kładzenia dachówki od strony południowej.
 
                         Październik 2009 roku.Montaż dachówki na dachu wschodnim.

 

 
                                 Listopad 2009 roku.Dachówka od strony północnej

 

 
                                      Końcówka remontu dachu i ścian.Koniec 2009
 
                                     Końcówka remontu dachu i ścian.Koniec 2009
 
                                                  Końcówka remontu.Koniec 2009

 

 
Kościół w nowej odnowionej krasie.Strona pólnocna
 
                                                       Wieża oczekująca na swoją świetność
 
                                             Strona południowa Kościóła.Prawda że piękny?
 
                                 A tak Kościół prezentuje się od  strony tylnej,czyli wschodniej

 

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności .