Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

8.1.Przedsięwzięcie nr 1: remont kościoła postolińskiego.
 
 
Rysunek 18 Widok ogólny kościoła
 Widok ogólny kościoła. Widać wyraźnie zniszczone i porośnięte
mchem pokrycie dachowe. Po II wojnie światowej zasadniczy remont, w tym i wieży przeprowadzony został w latach 1967-1969 staraniem ks Edwarda Pikula proboszcza Parafii Św. Michała Archanioła. Jednak zastosowane wówczas pokrycie dachowe (cementowa dachówka) nie obroniła się zębowi czasu.
Całość prac musi być nadzorowana przez konserwatora zabytków.
 
 
 
8.2. Przedsięwzięcie nr 2: wykonanie chodnika przy nawierzchni brukowej drogi Postolin-Karmin.
                                                         
 
Dobry stan nawierzchni brukowej, którym się szczycimy, stanowi jednak dla pieszych nie lada problem. Stąd konieczność wykonania chodnika na odcinku istniejącego bruku. Jest to odcinek uczęszczany, stanowiący dojście do kościoła z Karmina i Karminka, a także z Postolina do cmentarza parafialnego. Jego położenie wymagać będzie nadzoru konserwatora zabytków.
 
 8.3. Przedsięwzięcie nr 3: restauracja drogi brukowej drogi Postolin-Karmin.
 

                                                                                        
Droga wymaga wyczyszczenia, wycięcia zarośli i uzupełnienia niektórych braków w kostce.
 
  
8.4. Przedsięwzięcie nr 4: Wykonanie nawierzchni dróg w Karminku, wykonanie utwardzenia dróg dojazdowych do Kazub i Tomaszkowa.
 
 
O celowości tego przedsięwzięcia mówi zdjęcie drogi w Karminku
 
8.5.Przedsięwzięcie nr 5:renowacja cmentarza ewAngelickiego
 
 
 
 
Należy bezwzględnie uratować istniejące jeszcze ślady po naszych poprzednikach, od których przejęliśmy pałeczkę.
Na zdjęciu prawym obelisk na grobach Suzanne i Heinricha Von Salisch
 
 
 
 8.6. Przedsięwzięcie nr 9 – budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą.
 
 
Rysunek 19 Remiza strażacka Postolin
 
Aktualna remiza nie spełnia żadnych norm dotyczących ratownictwa. Wybudowanie nowej pozwoli zintegrować młodzież wokół idei ratownictwa, zaś świetlica pozwoli na kontynuowanie działalności organizacji wiejskich i społecznych, a także na organizowanie imprez o zasięgu nie tylko gminnym.
 
 
8.7.Przedsięwzięcie nr 11 – budowa pałacu postolińskiego.
 
 
Rysunek 20 .Pałac postoliński, smutne resztki. 2008 rok.
 
Inwestycja ta to nie tylko złożenie hołdu naszym poprzednikom na tych ziemiach, ale także pobudzenie sołectwa do szeroko rozumianej działalności gospodarczej, pod kątem obsługi ruchu rekreacyjno-turystycznego. Sam pałac, wespół z odrestaurowanym parkiem prowadzić będzie usługi hotelarsko-gastronomiczne , z prowadzeniem narad, szkoleń itp. Służyć on powinien do prowadzenia działalności integracyjnej pomiędzy współczesnymi a byłymi mieszkańcami naszego sołectwa.
 
 8.8.Przedsięwzięcie nr 12 – wspomaganie inicjatywy restauracji kolejki wąskotorowej Trzebnica-Milicz
 
 
 Droga na dawnym trakcie kolejki, czekająca na dawną świetność. Okolice Karmina. 2008 rok
 
 
 

 Te walory oraz przebieg przez Karmin i Postolin planowanej reaktywacji kolejki wąskotorowej Milicz-Trzebnica pozwala mieć nadzieję na reorientację źródeł dochodu lokalnej społeczności z rolnictwa na obsługę ruchu turystycznego.

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności .